Verslag Marlene Maart 2024

Paramaribo 4 april 2023

Nieuwsbrief

De afgelopen maanden hebben zich gekenmerkt door grote en kleine successen. Een klein succes is de tuin, maar die wordt nu nog niet goed beplant en onderhouden . Er is voldoende werkmateriaal maar de uitvoering door de familie wordt niet serieus en voortvarend aangepakt. Een evaluatie hierover met hen volgt spoedig omdat de tuin zelfvoorzienend moet zijn en de participatie van de kinderen moet voorop staan.

Een van mijn grootste wensen is in vervulling gegaan nl. Het dak. Deze lekte ontzettend veel, waardoor de slaapzalen, de speelzaal en de school wateroverlast ondervonden. Gelukkig heeft de stichting SAL onder leiding van G. Briggeman, R. Neslo en T. van der Meer dit voortvarend voorbereid en gerealiseerd. Bij de laatste flinke regenbui was dat al te merken, er was geen lekkage, geen overstroming en geen wateroverlast. Dankjewel weldoeners daar in Nederland. Enkele positieve dingen die ook aangehaald dienen te worden zijn de eenmalige en stille donateurs. Vaak gaat het om eenmalige voedselpakketten, om traktaties bij verjaardagen van een weldoener of een uitnodiging aan de pupillen voor een kinderfeestje. Dan worden zij opgehaald en weer afgezet zodat zij ook weer een fijne dag met de anderen mogen hebben en een buitenshuis plezier hebben beleefd. Maar er zijn ook blijvende donaties zoals een goede en stevige en robuuste wasautomaat van de tante van Dhr. Neslo. Een basketbal bucket van mijn buurman, een schoonmaakster voor 2 keren in de week schoonmaak van de toiletten en de slaapzalen van de pol. Op dit moment zijn wij in onderhandeling met een donateur die ons 20 nieuwe een persoonsmatrassen wil schenken, maar eerst moeten de onderlatten van de bedden in orde gemaakt worden. Dat is een voorwaarde. Sommige van de bedden ontberen enkele bodemlatten, waardoor de matrassen inzakken als het kind erop ligt. Deze slaaphouding is natuurlijk niet gezond voor hun rug. Vandaar dat wij wachten op deze aanpassingen. Er is ook een papproject geïnitieerd, waardoor de jongste kinderen elke donderdag een beker pap krijgen. Het is mij opgevallen dat zeker 15 kinderen onder de 10 jaar zijn en behoefte hebben aan de nodige vitamines zoals calcium en eiwitten. Dit project gaat ook van start de komende week.

Van Thea en Rudi hebben wij voldoende speel en werkmaterialen gekregen om creatieve activiteiten te ontplooien. Dit materiaal bestaat uit: gezelschapsspelen zoals bingo, mens erger je niet, puzzels, memorie spelen, sportmaterialen, vouwblaadjes en vazen en manden voor bloemschikken en decoratie. Ook schildermateriaal zoals kleurpotloden en tekenmateriaal zoals potloden, pennen, verf en kleurplaatjes.

De bibliotheek heeft een boekenplank om U van te zeggen. Alle leeftijden komen aan hun trekken en ook de school maakt er gebruik van. Elke donderdag wordt een lees/vertel uurtje gedaan om zo het lezen te bevorderen. Ik moet zeggen dat ze daarvan genieten. Zowel groot als klein, omdat er enkele volwassenen bijzitten tijdens de praat en vertel momenten. Al met al de bibliotheek bewijst zijn nut.

We zijn nog lang niet waar we willen zijn, het zijn kleine stappen die wij maken binnen het tehuis. Maar er is een verbetering te zien. Natuurlijk willen wij veel meer doen en realiseren, maar dat is een proces en er moet veel geld en mankracht gestopt worden in dit tehuis.

De sociale en psychologische begeleiding laat veel te wensen over. We willen ook graag didactische problemen op de school aanpakken, maar daar komen we nog niet aan toe. Ik hoop met steun van de stichting SAL hiertoe een aanzet te doen, omdat we veel te lang bezig zijn met materiele noden en zaken in orde te krijgen. Nu moeten we ons focussen op de verbetering van de immateriële zaken, om zo inhoud te geven aan de daadwerkelijke doelstellingen van de stichting SAL.

Ik, Marlene wil daartoe ook mijn bijdrage leveren.