Stichting Anders Leren

Blijft bijdragen aan ontwikkeling in Suriname

Draag jij ook een steentje bij?
Beter onderwijs voor een mooiere toekomst

Suriname & Nederland

De stichting is gevestigd in Nederland en richt zich vooral op projecten in het Onderwijs in Suriname.

Onderwijs gericht

Ons doel is aangepaste leermethodes te bieden aan moeilijk lerende kinderen om hun ontwikkeling te verbeteren.

Donaties

Donaties en vrijwilligers zijn altijd welkom en hard nodig om huidige plannen te versterken en toekomstige plannen te kunnen uitvoeren.

Ons doel

Expertisecentrum speciaal onderwijs

Het doel van het basisproject is de kinderen te onderscheiden die in de huidige situatie onvoldoende (kunnen) profiteren van het gegeven onderwijs.

Het beoogde onderzoek zal er toe moeten leiden dat er in de onderwijssituatie op een meer adequate manier kan worden ingegaan op de onderwijsbehoefte van deze leerlingen.

Organisatie
Expertisecentrum speciaal onderwijs
Samenwerking met Stichting Zout der Aarde

Samenwerking met Stichting Zout der Aarde en Jozef Richel basisschool 2022

Het via Stichting Rumas begonnen nieuwe project, waar we in eerste instantie alleen tijdelijk materiële hulp zouden bieden, hebben we na grondig overleg met beide besturen inmiddels verder opgestart.

Naast de materiële behoeften, hebben de schoolleider en de eigenaar van het internaat aangegeven ook behoefte te hebben aan onderwijskundige, didactische en pedagogische hulp, vanwege de probleemachtergronden van de leerlingen.

Het internaat biedt onderdak aan kinderen van 6 t/m 16 jaar met verschillende achtergronden. Er was een jongens- en een meisjesinternaat, maar inmiddels is het in één gebouw gevestigd.

Op de basisschool zitten ook kinderen van buiten het internaat en bezoeken kinderen van het internaat scholen voor voortgezet onderwijs buiten het internaat.

Steun aan het kinderhuis zal voor onze stichting betekenen dat we helpen bevorderen dat het (langdurig) verblijf van de kinderen in de gezinsvervangende setting zo snel mogelijk wordt omgezet naar opvang in een gezins(huis)setting.

Voor zover het nodig is en voor zo lang het duurt, moet het kinderhuis voorzien in een hoge standaard van opvoeding: rust, reinheid en regelmaat staan centraal.

Het beoogde onderzoek zal er toe moeten leiden dat er in de onderwijssituatie op een meer adequate manier kan worden ingegaan op de onderwijsbehoefte van deze leerlingen.

Organisatie

Samenwerking stichting Rhiza Suriname 2013 tot 2022

Het doel was om anders lerende kinderen in Commewijne gepast Onderwijs te geven, zodat zij zich ook zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Stichtig RHIZA Suriname heeft een perceel grond toegewezen gekregen in de plaats Alkmaar in het district Commewijne in Suriname.

Hierop zijn 2 klaslokalen met voorzieningen gebouwd voor basisonderwijs en 2 praktijkklassen voor voortgezet onderwijs.

De samenwerking is inmiddels afgerond na het behalen van de officiële VSO status van de praktijkschool en de bemanning van 4 leerkrachten van uit het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Organisatie
Samenwerking stichting Rhiza Suriname