Nieuwsbrief van Marlene Scholsberg

Beste Lezer,  

Hier een samenvatting van de activiteiten die ik heb ondernomen in de afgelopen periode.

Het begon met een orientatie periode, zoals je zelf weet in November en December 2022. Daar heb ik in feite kennis kunnen maken met de familie Matadin en het tehuis die ze runnen. In mijn eerste schrijven heb ik geen mooi beeld geschetst van de slaap en sanitaire ruimten van de kinderen. 

In januari 2023 begon het echte werk. Ik begon met naschoolse activiteiten, sociale vaardigheden bijbrengen huiswerk begeleiding, kringspelen en handenarbeid. Ook educatieve dagtochten en zwemmen behoren tot een van de succesvolle activiteiten. De tocht door groot Paramaribo en haar monumentale gebouwen en rijke geschiedenis heeft veel indruk gemaakt op de kinderen, de volwassenen hielpen met begeleiden van de grote groep die uit 31 man bestond.

Na de tocht mochten ze genieten van een (mijn)verjaardagsmaaltijd en tot slot heerlijk  zwemmen in een pretpark.  Jammer genoeg ben ik alle opnames die gemaakt zijn op die dag van 25 februari, kwijt geraakt. Omdat mijn mobile gecrashed is heb ik toen alles verloren.

Ik heb ook een samenwerking met Souske kunnen bewerkstelligen, omdat het teveel voor mij was en ik voelde mij alleen voor de problemen geplaatst. Gelukkig heeft “SAL” positief gereageerd op het verzoek van mij om haar ook in te zetten zodat ik naar hartelust de programmas kan afwerken.  Het werk werd verdeeld en Souske was mijn rechterhand om bij te springen in de handenarbeid-activiteiten.

De belangrijke onderwerpen zoals, sociale vaardigheden uit “leefstijl voor jongeren” waren de hoofdactiviteiten. Er is gewerkt met thema’s. Deze thema’s zijn bedoeld voor het primair educatieve plan binnen het onderwijs.

De thema’s die in de loop van de tijd zijn behandeld zijn:

1.       Jij en je klas; leuk je weer te zien, wat is een vriend, veilig of onveilig?

2.       Van horen zeggen; kun jij luisteren?

3.       Van fijne en nare dingen; zie je wat ik voel? Bang, boos, bezorgd. Zeggen wat je dwars zit.

4.       Zoals jij is er maar 1, je bent bijzonder, van je fouten kun je leren, je doel bereiken.

5.       Allemaal verschillend, iedereen gelijk; de multiculturele samenleving van Suriname: Indianen, Hindustanen, Javanen, Creolen, Chinezen, Marrons en Libanezen. “eenheid in verscheidenheid”

6.       Je thuis; bij mij thuis, familie. Wie is wie?

7.       Andere culturen, andere gewoonten; zo zijn onze manieren, discriminatie.

8.       Als je groter wordt; groeien en veranderen. Jongen of meisje, maakt het uit? Over sommige geheimen moet je praten

9.       Zorgen voor jezelf; gezonde gewoonten, wat eet je?, bewegen is goed,  uitrusten en leuke dingen doen.

10.   Wat doe je, wat laat je? Risico’s nemen, eerst nadenken en wat heb je geleerd?

In al deze lessen van  vaardigheden  heb ik geprobeerd de nadruk te leggen op een goede sfeer binnen de groep, binnen het tehuis en het aanleren van vaardigheden. Zoals luisteren en gevoelens uiten, versterken van de identiteit en het gevoel van eigenwaarde. Nadruk leggen op verschillen en overeenkomsten tussen individuen, gezinnen en rassen. De geestelijke en lichamelijke veranderingen in de puberteit en zelfstandiger worden. Vooral de 14 tot 17 jarigen hebben deze vaardigheden nodig voor verdere groei en ontwikkeling. Aan materiaal had ik  geen gebrek. In het begin zocht ik naar vrienden om mij te helpen met allerhande werkmaterialen zoals gekleurd papier,  tekengerei, sportmaterialen, bloemen en planten. Kort daarna kon ik beschikken over een skala aan werkmateriaal opgestuurd door Thea, Rudy en Gerard van “SAL”. Het waren complete setjes van naald tot sportmaterialen tot zelfs laptops en alle toebehoren. Onze gevraagde bibliotheek, is een sieraad binnen het gebouw. Als je mij vraagt ook een van de speerpunten. Elke week vertellen wij tenminste 1x een verhaal  uit een boek dat een kind gelezen heeft. Sporten is ook elke week, al is dat soms maar 15 minuten, omdat het programma veel is. Maar wat wij niet gedaan hebben vandaag doen wij dan bij de volgende les.

We hebben in de loop van de tijd ook enkele donateurs over de vloer gehad. Die hebben beddengoed en allerhande spullen gedoneerd aan de kinderen. Zoals zeep, tandenborstels, kussenslopen, elk kind kreeg een lakenset, bad en handdoeken, deodorant, toiletpapier (3 balen). Ook zijn de donatuers van plan om onze moestuin op te schonen zodat wij onze eigen groenten kunnen telen.

De klaslokalen zijn heel mooi geschilderd, het totale speeltuinmateriaal en de toestellen zijn gerepareerd en keurig geschilderd.

Er komen filmavonden een initiatief van Souske. Zij heeft een laptop in bruikleen van “SAL” gekregen, met alle toebehoren. Ook dat zal bijdragen aan de verbreding van de activiteiten binnen het tehuis.

Een donateur heeft voor 6 maanden alle kinderen in de gelegenheid gesteld om te leren zwemmen. Ze worden intussen al 3 maanden door deze donateur opgehaald en afgezet. Dat doen zij op de maandag, woensdag en vrijdag. En over 3 maanden leggen zij zwemexamens af voor een A diploma.

Onze speeltuin krijgt gestalte want gisteren, 20 juli, was de familie bezig wit baanzand te verspreiden op het terrein zodat de kids van de school en het tehuis veilig kunnen schommelen en glijden. Op de opgestuurde video’s zullen jullie dat ook zien. Ik ben blij met de ontwikkeling. Ook heb ik van mijn buurman goede basketbal buckets gehad, die nog in de speeltuin moet worden geplaatst. Dan is het compleet.

Er zijn dus activiteiten en dingen die gestaag lopen. Maar er zijn ook minpunten,  dat ligt aan het bestuur van het tehuis zelf. Met onze laatste zoommeeting hoop ik dat er verbetering komt in dat gedrag. Nogmaals  je merkt een verbetering in de aanpak van de kinderen met natuurlijk de ondersteuning, maar er kan veel meer bereikt worden als all hands on deck zijn. Ik hoop het beste.

Mijn mooiste activiteit was toch wel de educatieve dagtocht welke op 25 februari is opgenomen. Ik treur nog steeds om de verloren info beelden. Het was gewoon prachtig, onvergetelijk en rijk aan educatieve wetenswaardigheden. Het was de moeite waard dit nog eens aan de kinderen te laten zien. Jammer. Ik zou dat graag weer willen herhalen. Wie Weet!!!

 

Marlene Scholsberg

Gepensioneerd Schoolhoofd

Vrijwilliger Stichting Anders Leren

Foto's