Nieuwsbrief september 2013

In het district Commewijne zijn 22 reguliere basisscholen. De Inspectie van Onderwijs heeft (mei 2013) opgegeven dat er 461 kinderen van de totaal 3577 leerlingen leer- en gedragsproblemen hebben en getest zouden moeten worden. Dit was voor de oprichtster van Stichting RHIZA Suriname aanleiding om het project te starten, met als hoofddoel het in Commewijne laten bouwen van een school voor moeilijk/anders lerende kinderen en een daarbij behorend Expertisecentrum.

Een groot probleem is o.a. dat het onderzoeken van deze leerlingen (psychodiagnostische testen) voor heel Suriname alleen in de hoofdstad Paramaribo kan plaatsvinden. Het gevolg is dat er lange wachttijden zijn, waardoor onderzoekingen stagneren of meestal helemaal niet doorgaan. De Overheid (Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling) kampt met capaciteit- en geldgebrek, terwijl de behoefte om te testen groot is.

 zomer 2013                                                                                                                                                                                                

Als voorbereiding op de uitvoering van dit project werd in de periode 16 juli tot 19 augustus 2013 een inhaalslag gemaakt met testen van kinderen met leer- en gedragsproblemen. Een medewerker van Stichting Anders Leren Gerard Briggeman, een GZ psycholoog/orthopedagoog uit Nederland is 5 weken lang in zijn vakantie als vrijwilliger met zijn eigen onderzoeksmateriaal begonnen om een deel van deze kinderen te testen.

Hij is daarin bijgestaan door Thea van der Meer en een aantal mensen van Stichting RHIZA Suriname. Wij hebben bij deze pilot gekozen voor de leeftijdscategorie van 5 t/m 8 jaar. We hebben een groep scholen uitgekozen niet ver van elkaar met 45 kinderen uit deze categorie te weten;  Meerzorg IV, Meerzorg III, Meerzorg II, Meerzorg I en Shri Vasudev. Voordat ons team in Suriname arriveerde zijn er op de betreffende scholen voortoetsen afgenomen onder begeleiding van de  Stichting RHIZA Suriname.  En voordat het team aan de slag ging hebben we eerst kennismakingsbijeenkomsten gehad met de schoolhoofden van Commewijne of hun afgevaardigden, de District commissaris van Commewijne en met de Onderwijsinspecteurs van Commewijne.

Onze missie is prima geslaagd. De 45 kinderen zijn getest en zelfs nog 1 van de school “Margrita” waar we met een boot naar toe moesten. Er is voor elk kind een verslag gemaakt en een handelingsplan geschreven. Met de ouders van de kinderen die het advies van ons hebben gekregen om in een klas geplaatst te worden voor zeer moeilijk lerende kinderen is een individueel gesprek gevoerd. Met de huidige en eventuele toekomstige leerkrachten  en schoolhoofden van de overige kinderen is per school een gesprek gevoerd. De verslagen met handelingsplannen zijn aan de betreffende schoolhoofden uitgereikt en ook aan de Onderwijsinspecteur.  Deze laatste heeft toegezegd er goed toezicht op te houden dat hier ook daadwerkelijk mee gewerkt gaat worden.                                                                                                                

Voor de kinderen die naar een speciale klas zouden moeten is een al met meubeltjes ingericht klaslokaal beschikbaar gemaakt en met ingang van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen.   

2014

Ook dit jaar gaan we een soortgelijk project uitvoeren en hopen een groot deel van de overige kinderen en hun leerkrachten te kunnen helpen.