Nieuwsbrief ontwikkelingen nov. 2017 tot nov. 2018

Een kort verslag van onze laatste ontwikkelingen in Suriname. Het project “Basis- en Praktijkschool Mon Tresor” heeft de afgelopen periode grote vertraging opgelopen. Door allerlei omstandigheden waaronder de economische toestand in het land, wisselingen op het ministerie, mutaties van de leerkrachten en wisselingen van het Surinaamse bestuur, maar ook de hoge waterstand heeft ervoor gezorgd dat er nog niet kon worden gestart met de praktijkschool. De basisschool is sinds 14 oktober 2016 geopend en heeft de afgelopen 2 jaar gedraaid.

We hebben goed nieuws!

-    Op 7 december 2017 zijn de meubels van de basisschool de Wilderen uit Waalre bij SO Mon Tresor afgeleverd. De lokalen zijn inmiddels ingericht.

-    Op 11 oktober 2018 hebben we een subsidietoekenning van 80.000 euro gekregen van UTSN. We hebben samen met de Matheusschool./Rotterdamcollege en Stichting RHIZA Suriname een nieuwe projectaanvraag ingediend bij UTSN (www.utsn.nl). In dit twinningproject van 2 jaar, zal een docent van de Matheusschool uit Rotterdam een aantal keren naar Suriname gaan om daar een paar maanden training on the job en coaching aan de leerkrachten van de basis- en praktijkschool geven. Er komt een leerlijn voor de leerkrachten en een onderwijscoördinator uit Nederland gaat de leerlijn voor de praktijkschool praktisch opzetten.

-    Op 26 oktober is het terrein opgehoogd en zijn de basis- en praktijkschool goed bereikbaar geworden (ook na zware regenval). Binnenkort worden de klaslokalen van de praktijkschool ingericht.

Foto's