Nieuwsbrief juni 2017

•Praktisch onderwijs voor leerlingen met ernstige leerproblemen (zeer moeilijk lerend). De leerlingen krijgen praktijkonderwijs gericht op uitstroom naar een (begeleide) werksituatie. Onderwijs op het gebied van tuinbouw, plantverzorging, bouw- en schilderwerk, huishouden en zorg.


•In het kader van de zelfredzaamheid leren ze lezen, schrijven en rekenen, op praktisch niveau.


Dit nieuwe project kunnen wij realiseren met behulp van een subsidie van ASML. Er zijn 2 containers geplaatst en omgebouwd tot praktijkklassen.


De containers moeten worden ingericht en bemand en er moet overleg met de Onderwijsinstanties zijn zodat we het komend schooljaar de praktijkschool kunnen starten.