Nieuwsbrief februari 2024

Nieuwsbrief februari 2024: Werkbezoek

Van 14 t/m 28 februari 2024, brachten SALleden Gerard Briggeman(voorzitter)en Rudy Neslo (secretaris) een werkbezoek aan Suriname. Beiden hadden een ander takenpakket.

Gerard ging naar Suriname om de speciale leesbegeleidingscursussen die hij in Nederland via zoommeetings aan belangstellende leerkrachten en schoolleiders had gegeven te begeleiden en om kinderen psychologisch te testen en Rudy ging om activiteiten van het internaat te managen , structureren en te implementeren. Zijn taken waren: coördineren van de dakrenovatie, evalueren van het Ideaalplan, implementeren van een Kinderraad, opstarten van een kindregistratiesysteem, opstarten van computerlessen voor de leerlingen van de hoogste groep van de Richel Jozefschool met door SAL verstrekte laptops, het imago van het internaat verbeteren , de communicatie verbeteren, de pedagogische/didactische vaardigheden van de leerkrachten verbeteren, de besturen van internaat en school ook nieuwsbrieven laten schrijven, gezamenlijk de website van SAL bezoeken en hoe verder?

Woensdag 14 februari: Gerard en Rudy komen aan op Zanderij

De dag na onze aankomst, donderdag 15 febr, begon met een grote vergadering waarbij alle partijen aanwezig waren. Onze plannen werden uiteengezet. Het Ideaalplan werd geëvalueerd. Rudy benadrukte meermaals het belang van samenwerken en duurzaamheid. De offerte voor de renovatie van het dak werd door Gerard, Rudy en Thea goedgekeurd. De renovatie werd mogelijk gemaakt door de donatie van stichting Kook, Stichting voor ontwikkelingssamenwerking te Alkmaar. Met dank aan stichting Kook.

Met dit logo benadrukte Rudy het belang van samenwerken en duurzaamheid

Op dag 3, vrijdag 16 febr, ging Rudy met de aannemer bouwmateriaalaankopen doen bij diverse Bouwmarkten.

Op dag 6 ,maandag 19 febr, begonnen de renovatiewerkzaamheden.

Er is hard gewerkt , want op dinsdag 27 februari was het dak gerenoveerd door het eenmansbedrijf van Purcy Etnel, samen met drie werknemers.

De volgende taak was het implementeren van een Kinderraad. In hun vijfjarig Ideaalplan hadden de besturen van internaat en school aangegeven dat zij van de kinderen goede, actieve burgers willen maken.

Een kinderraad is het instrument bij uitstek om dat doel te verwezenlijken. Het bevordert actief burgerschap en het wordt in Nederland op scholen en gemeenten actief gebruikt.

Dag 6,maandag 19 febr,

Omdat het grootste percentage internaatkinderen bestaat uit Aucaners en Saramaccaners die de Nederlandse taal niet machtig zijn, moest ik voor een andere insteek kiezen om de kinderraad uit te leggen. Samen met Marlene voerde ik een toneelstuk op waarin duidelijk werd gemaakt wat een kinderraad is. Dat deden wij deels in het Nederlands en deels in het Sranang tongo en met heel veel grapjes. De kinderen kwamen niet meer bij van het lachen. Er werd een door Marlene meegenomen brievenbus opgehangen die dienst moest doen als ideeënbus. Na het toneelstuk wezen wij vier kinderen aan als de leden van de kinderraad.

De kinderen van de kinderraad: Sarafina Koese,Rozendaal Geddeman, Keller Prika en Clarens Majokko

De leiding van de kinderraad ligt in handen van Souske Matadin. Zij gaat 1x per maand de kinderraadvergadering leiden.

Meteen na het installeren gingen Rudy en Marlene met de kinderraad een rondje door de slaapzalen doen, waarbij de kinderen mochten aangeven wat er in de slaapzalen verbeterd moest worden. Wij kozen de slaapzalen als eerste uit, omdat de leiding van het internaat in haar Ideaalplan had aangegeven, dat zij de slaapzalen gerieflijker, kindvriendelijker , gezelliger wilde maken en de hygiëne wilde bevorderen. Het werd terecht een zeer lange lijst met verbeterpunten. Omdat wij de kinderen wilden laten zien dat actie ondernemen tot verbetering van hun leefsituatie kan leiden, togen wij meteen aan de slag. Rudy had uit Nederland 14 posters meegenomen en de kinderraad mocht die in de zes slaapzalen op de muren plakken, hetgeen meteen voor een gezellige sfeer zorgde. Toen de andere kinderen kwamen kijken, lieten ze merken hoe mooi ze posters vonden. Marlene en Rudy gingen over tot meer acties, steeds in samenspraak met de kinderen. Om de vaardigheden behorend bij de kinderraad te consolideren, is dagelijks met de kinderraad gesproken, in de hoop dat bij mijn vertrek, continuïteit is gegarandeerd.

Met de leiding van het internaat is in een vergadering de lijst met verbeterpunten van de kinderraad ter sprake gebracht en afgesproken dat ook zij actie moeten ondernemen o.a. de lichtschakelaars repareren, kranen en douchekoppen vervangen, de lattenbodems van alle bedden repareren, letten op de hygiëne, de gedoneerde wasmachine aansluiten , de whiteboards ophangen etc.(samenwerken).Rudy en Marlene gingen verder aan de slag: de kapotte kledingkasten werden vervangen, er is een schoonmaakster in dienst genomen (2× per week di+do) en zodra de lattenbodems van alle bedden in orde zijn, komen er voor alle bedden nieuwe matrassen(schoonmaakster + matrassen via een Surinaamse donateur woonachtig in België). Inmiddels is de heer Iwan Matadin aan de slag gegaan met de reparaties. Hij appt en stuurt foto’s van de reparaties naar Rudy en Marlene. De lichtschakelaars zijn geplaatst, de douchekoppen zijn bevestigd,hij heeft de whiteboards opgehangen in de lokalen en is hard bezig met de lattenbodems te repare0ren.

De kapotte kledingkasten werden vervangen door zes nieuwe. Op elke slaapzaal één.

Rudy heeft ook gekeken naar de voortgang van de tuinbouw en naar de sportlessen van Etto in het kader van de duurzaamheid. Hij is daar tevreden over.

Etto is enthousiast bezig met sport+spel De eerste oogsten zijn al binnen

Bij elke gelegenheid en op alle vergaderingen werd het belang van imagoverbetering van het internaat ter sprake gebracht. Hoe positiever het imago, hoe meer potentiële donateurs geneigd zullen zijn om te doneren. Een positief imago is zichtbaar op de website van SAL. Daar verschijnen nieuwsbrieven met foto’s over internaat/school die belangstellenden kunnen lezen/zien. Vandaar dat ik samen met de internaatleiding onze website heb bezocht.

Voor een adequate pedagogische/didactische begeleiding van kinderen is een kinddossier onontbeerlijk. Vandaar dat SAL al langer daarop aandringt bij het internaat. Gerard heeft daarvoor een format ontwikkeld. Op de eerste vergadering,15 febr, waren de kindformulieren grotendeels ingevuld. De ontbrekende gegevens zouden alsnog worden aangevuld.

De twee weken waren voor Rudy te kort om alle geplande taken uit te voeren. De computerlessen en de pedagogische/didactische begeleiding bijvoorbeeld, hebben niet plaatsgevonden. Toch kijkt Rudy tevreden terug op een zeer geslaagd werkbezoek.

Marlene en Denise hartelijk bedankt voor jullie prima samenwerking en goede zorgen. Voor jullie inzet, lekker eten, gezelligheid, die ons bezoek tot een fantastische tijd hebben gemaakt. Denise bedankt voor je geneeskrachtige kruiden, ik voel me weer helemaal gezond.

TIME TO GO BACK HOME……………

Woensdag 28 februari 2024 : Etto zwaait ons uit op Zanderij

Foto's