Nieuwsbrief februari 2019

Verslag laatste ontwikkelingen Basis- en Praktijkschool SO Mon Tresor


Op de basisschool die sinds 14 oktober 2016 geopend is zitten inmiddels 36 kinderen.

Het project “Praktijkschool Mon Tresor” loopt nog steeds vertraging op;

Door de ook nu nog steeds voortdurende regenval is duidelijk geworden dat Brasu Mining een ander soort zand onder de containers had moeten storten en een soort damwand had moeten aanbrengen want nu loopt het aangebrachte zand weg. Wij zijn in onderhandeling om een en ander z.s.m. in orde te laten maken. Daarna kunnen we ook tussen de 2 containers betegelen.


Inmiddels hebben we een donatie toegezegd gekregen van Stichting Kook voor de verharding van het schoolplein, de aanleg van gas, licht en water en de kastenwand in de kookklas. Wij zijn uiteraard heel blij met deze toezegging.


De voorlopige toekenning op 11 oktober 2018 van een subsidie uit het nieuwe Twinningtraject via UTSN is inmiddels ook definitief. We gaan samen met de Matheusschool./Rotterdamcollege en Stichting RHIZA Suriname een nieuwe project van 2 jaar uitvoeren. Er zal een docent van de Matheusschool uit Rotterdam een aantal keren naar Suriname gaan om daar een paar maanden training on the job en coaching aan de leerkrachten van de basis- en praktijkschool te geven. Er komt een leerlijn voor de leerkrachten en een onderwijscoördinator uit Nederland gaat de leerlijn voor de praktijkschool praktisch opzetten.


Op 22 februari vertrekt de docent Mavis van Kallen en een bestuurslid van onze Stichting Rudy Neslo naar Suriname om te starten met bovengenoemd project


Alle hierbij te maken kosten moeten eerst door ons voorgeschoten worden. Donaties blijven dus zeer welkom en noodzakelijk voor het welslagen van het project.