Nieuwsbrief 26 juli 2014

Barbara Zijlstra (Neerlandica en trainer/coach) is samen met de coördinator van Stichting RHIZA Suriname; Jenny Graanoogst vertrokken op 5 juli naar Suriname voor de voorbereiding van de training en coachingcessies van de leerkrachten. Op 12 juli gevolgd door Gerard Briggeman (Orthopedagoog/ GZ psycholoog) en Thea van der Meer(testassistent) van Stichting Anders Leren.

In overleg met Inspectie Onderwijs van Commewijne en de schoolhoofden hebben we een enquête gehouden onder de leerkrachten die beschikbaar zijn voor de trainingen en aan de hand hiervan een selectie gemaakt welke leerkrachten het meest geschikt en het meest gemotiveerd zijn om onze training en coaching een jaar te gaan volgen.

Trainingsruimte en faciliteiten geregeld voor de training.

Bijeenkomst georganiseerd op 30 juli voor alle schoolhoofden die leerkrachten hebben opgegeven om aan de training mee te mogen doen.

Op audiëntie geweest bij de commissaris van Commewijne.

Aan de hand van de deelnemende leerkrachten een selectie gemaakt van de scholen waar Gerard en Thea de moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar zullen gaan testen en dit via de inspectie aan de schoolhoofden doorgegeven.


Op 23 juli zijn we aan de slag gegaan met de trainingen in 2 groepen van 12 leerkrachten voornamelijk verzorgd door Barbara Zijlstra en de Surinaamse   Co-trainer Denise Smith en deels door Gerard. Daarnaast zijn Gerard en Thea gestart met het testen van de kinderen.

Gerard de psychologische testen en Thea de woordenkennis- en leesvaardigheidstoetsen.

Na 3 dagen training kunnen we gelukkig vaststellen dat de leerkrachten de training heel enthousiast volgen en zich realiseren dat ze hier echt veel aan kunnen hebben om een excellente leerkracht te kunnen worden.

Inmiddels zijn voor de betreffende leerkrachten en voor ons de digitale leeromgeving gemaakt en zullen ze daar o.a ook in de volgende trainingen mee aan de slag gaan.