Afronding Project met RHIZA Suriname

Inmiddels is Rudy onze onderwijskundige weer in Nederland teruggekeerd.

Helaas heeft hij de meeste van zijn voorgenomen werkzaamheden door de inmiddels gewijzigde omstandigheden niet uit kunnen voeren. Hij heeft voornamelijk afrondende gesprekken gevoerd en achterstallige uitbetalingen gedaan aan de leerkrachten die gewerkt hebben aan de pilot in de Praktijkklassen.

Daarom heeft hij zich daarna gericht op het inventariseren van een nieuw verzoek om hulp van een bestaande basisschool/internaat de “Richel Jozefschool” in Nieuw Amsterdam ook in het district Commewijne. Wij hebben vooruitlopend op besluiten hierover als Kerstgeschenk veel achterstallige boodschappen gedaan. De slaapzalen weer netjes gemaakt etc.